Self #2

Self #2

1,300.00
Self #5

Self #5

1,200.00
Self #8

Self #8

800.00
Self #9

Self #9

500.00
Self #12

Self #12

425.00
Self #13

Self #13

425.00
Self #15

Self #15

650.00
Self #18

Self #18

800.00
Self #21 Self 21.jpg

Self #21

650.00
Self #22

Self #22

400.00
Self #23

Self #23

400.00
Self 19

Self 19

200.00
Self 25

Self 25

275.00
Self 26

Self 26

250.00
Self #27

Self #27

450.00
Self 29

Self 29

375.00
Self 30

Self 30

350.00
Afflicted (Left)

Afflicted (Left)

3,500.00
Afflicted (Center)

Afflicted (Center)

3,500.00
Afflicted (Right)

Afflicted (Right)

3,500.00
Burden Burden.jpg

Burden

700.00
Crucify

Crucify

700.00
Oppress

Oppress

1,000.00
Tourture

Tourture

1,000.00
Agonize

Agonize

1,000.00
Tropic Thunder

Tropic Thunder

200.00
Proceed with Caution

Proceed with Caution

300.00